MÙA THU
Mùa thu ta bước vào yêu
Yêu ngay từ thuở họa bài thơ xa
Bây giờ thơ chiếm hồn ta
Tình thơ ngây ngất như là tiếng thu.
Ha Lan (lucbat.com)


Diễn Nho:

秋 季
秋 季 我 來 入 愛 情
愛 自 和 詩 遠 處 精
詩 佔 我 魂 今 日 在
詩 情 迷 醉 似 秋 聲

THU QUÍ 秋 季
Thu quý ngã lai nhập ái tình
Ái tự họa thi viễn xứ tinh
Thi chiếm ngã hồn kim nhật tại
Thi tình mê túy tự thu thinh.
Kim Lang