MANG KÍNH

Mang kính nhìn xem cảnh chợ đời
Quả thật trần gian xoáy chơi vơi
Khác chi tuồng hát bao màn ấy
Đào kép nhìn xem thấy ngậm ngùi.

Kim Lang (họa bài của QTT)


Mênh mang sâu thẳm như biển đời
Cuốn xoáy hồn tôi trong chơi vơi
Khóe nhìn lạc chốn vô thuờng ấy
Một kiếp nhân sinh, thấy ngậm ngùi

Quangtam Tran