SỐ KIẾP

Hồng nhan bạc mệnh đời hoa
Thiên hương quốc sắc phúc xa họa gần
Trời xanh cứ bắt phong trần
Kiếp sao đày đọa nát thân còn gì.

Klang (họa bài TIẾC CHI)


紅 顏 薄 命
Hồng nhan bạc mệnh


Thiên hương quốc sắc