Mùa hạ đến tình hồng xanh biếc
Cho tình yêu mấy lượt lên ngôi
Anh đã đến mùa khơi dông bão
Dậy trong em lảo đảo hương đời.
Anh ơi nếu hạ nồng thắm mãi
Một mùa yêu dài tới bao lâu
Đừng để nhé lòng em khắc khoải
Vương buồn chi lòng dạ héo sầu
...
Ai đã xui chúng mình gặp gỡ
Cho chữ duyên quyện lấy nhau rồi
Ai đã đặt chúng mình duyên nợ
Nợ tình này trả mãi không thôi.
*****
Mùa mưa nhiều lắm những nhớ thương
Hạ bút làm thơ suốt đêm trường
Dệt mộng đêm khuya mơ tình đến
Mộng tàn sáng dậy thấy vấn vương.
Lại thêm khí lạnh đà tiến tới
Trỗi dậy trong lòng tiếng yêu đương
Viết hoài viết mãi sao không chán
Những khúc tình ca vốn rất thường