Nữa Mộng đêm nay

"Vầng Trăng thuở ấy đâu rồi !
Bao năm leo dốc đỉnh đồi tìm Trăng ,
Hỏi Trời ! Trời lại băn khoăn…
Hỏi Mây : Mây nói Trăng quên lối về .

Lặng buồn trách giận Sơn khê ,
Sao không tìm lại Trăng thề thuở xưa ,
Hoài buồn trách nhẹ gió mưa ,
Vì sao hờ hững không đưa trăng về .

Giận người Nàng lại xa quê ,
Quên luôn nỗi nhớ đam mê ngày nào !
Trăng hờn thầm trách mây sao ….
Trời cao vằng vặc Thi nào có hay .

Thi hoài “Nữa Mộng đêm nay ”
Hỏi lời mây gió Ta say mất rồi .
Ta say ngày ấy trong Tôi ,
Vầng Trăng thuở ấy xa rồi….. bạn ơi .

hoài mộng thi