• - Alô, ai đấy ??????
 • - A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?
 • _Dạ, tôi là giúp việc
 • _Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?
 • _Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay
 • _Thế bà chủ đâu?
 • _Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác
 • _Láo, tao là ông chủ
 • _Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ
 • _Này, muốn có tiền không?
 • _Dạ...
 • _Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi Pằng !!!!!!!!!!!!!
 • _A lô, xong chưa
 • _Dạ, xong rồi ạ
 • _Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà
 • _Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào???
 • _Nhìn kỹ lại xem nào!
 • _Dạ, không có hồ nào ạ
 • _Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi