Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại >
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Kết quả từ 1 tới 25 trên 54
Search took 0.01 seconds.
Tìm kiếm: Posts Made By: Kim Lang
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 23-05-2015, 02:58 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Hoài niệm 懷念

Hoài niệm

Mấy hôm nay nguồn thơ bao hoài niệm

Trãi tâm tư về trường cũ người xưa

Từng dòng một mang nặng những tâm tình

Gom góp lại cất trong tủ thời gian.
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 28-02-2015, 09:09 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
B'LAO HOÀI NIỆM

B'LAO HOÀI NIỆM
Có phải anh đang về trường cũ
Hoàng hoa lộ khuất,chiều lay lắt
Đỗ mai ngày ấy tìm đâu nhỉ
Đại Bình đang khoác áo mù sương.
Tạ Trung

Diễn Nho:

寶 禄 懷 念
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 03-12-2014, 07:20 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
NGƯỜI BẠN ÂN TÌNH

NGƯỜI BẠN ÂN TÌNH
Gập ghềnh hạnh phúc chốn trần gian
Em đã cùng tôi dạo phím đàn:
-Bão biển mưa rừng chia sẻ sống
Đường đời hai đứa vượt gian nan!
Em là tất cả hồn tôi đó
Bướm bạn hoa tình bao...
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 10-09-2014, 05:10 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Bát nguyệt vũ 八月雨

八 月 雨

雨 晴 已

何 我 心 晴 未

何 知 之

淚 還 滴 速 時
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 09-08-2014, 07:26 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Tuổi nghỉ hưu

TUỔI NGHỈ HƯU

Đến tuổi nghỉ hưu sướng như tiên ,
Không lo công việc ,chẵng lo tiền.
Sớm tối vui cùng bầy cháu nhỏ ,
Trong ngoài yên ấm vợ con hiền .
Thị phi phó mặc lòng không bận ,
Danh lợi...
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 06-07-2014, 05:34 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Nhớ học trò cũ

Nhớ học trò cũ

Hơi thu gợi nhớ hương cau

Thời gian chuyển đổi theo màu vô vi

Đường đời vui lạc sầu bi

Chỉ còn giữ lại những gì tiếc thương!
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 27-05-2014, 03:35 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Anh hùng 英 雄

Anh hùng

Anh hùng bất khuất dân ta

Hy sinh cứu nước phong ba xong vào

Dầu sôi lửa bỏng thế nào

Giữ cho nước Việt danh cao muôn đời.
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 30-04-2014, 06:38 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Tiếu thanh 笑 聲

笑 聲

酒 杯 塵 世 魂 沉 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=沉) 醉 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=醉)

盤 繞 步 行 迷 路 歸

一 時 炮 炸 喜 何 未

手 緊 手 多 滿 笑 希
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 31-03-2014, 05:38 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
SINH NHẬT 生 日

Diễn Nho bài SINH NHẬT của Nghia Phan tặng Thuy Luong:


生 日

娘 生 日 我 過 於 遠

無 餅 無 花 祝 喜 連

添 多 喜 事 多 多 喜
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 23-02-2014, 09:16 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
XUÂN KHỨ 春 去

春去

春 來 春 去 何 於 異

遇 縁 接 去 盡 縁 已

智 舟 駕 駛 手 堅 定

安 樂 身 心 春 不 移
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 27-01-2014, 05:39 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
THỜI GIAN 時 間

時 間

時 間 停 必 下

不 存 在 我 可

當 待 誰 迎 接

市 番 亦 午 過
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 03-01-2014, 03:53 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
XUÂN VỊNH 春詠

春 詠

南 天 晴 暖 迎 春 到

梅 花 誇 色 輝 煌 皓

惆 悵 命 份 人 散 出

冷 風 歐 處 盡 冬 滔
xxx
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 22-12-2013, 04:21 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Ngu Phẩm 愚品

Ngu Phẩm 愚品

1

夜 長 對 醒 人

疲 倦 路 長 引

輪 迴 長 笨 暗
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 24-11-2013, 03:45 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
SẦU THU TÌNH 愁 秋 情

愁 秋 情

風 吹 秋 歸 冷 冷 飄

樹 林 四 向 葉 疏 蕭

等 待 消 磨 日 夜 去

夜 燈 冷 淡 巫 山 邀
xxx
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 15-10-2013, 05:47 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Thu, Vàng thu
黯 淡 秋 天 演 雨 憂

一 影 窗 邊 看 雨 流

雨 滴 落 如 懷 念 記

懷 人 詩 態 秃 當 郵
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 16-09-2013, 05:47 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Chữ TÂM

Kim Lang diễn Nho các bài thơ : CHỮ TÂM
“MỘT PHÚT SUY TƯ VỀ CHỮ TÂM”
của Minh Lương Trương Minh Sung


心 字
TÂM TỰ
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 26-08-2013, 05:38 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
THẾ LƯU 世 流

世 流

世 流 如 似 河

水 漲 水 沖 也

逆 順 渡 河 上

濱 清 濱 濁 多
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 24-07-2013, 08:38 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
HOÀI NIỆM 懷 念

懷 念


遠 處 歸 來 訪 校 敬


三 十 年 零 圓 滿 情


現 還 古 校 於 方 在
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 30-06-2013, 07:21 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
TUYỂN NGHỆ 選 藝

選 藝


十 八 我 來 大 學 試

沉 思 父 問 恩 勤 時

何 藝 選 庅 兒 女 矣

一 醫 二 藥 汝 何 知
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 18-06-2013, 03:00 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
THỦY TINH 水 晶

水 晶 (1)


起 元 夢 紫 色

黄 昏 火 亮 作

燒 燃 點 軫 懷

淤 在 心 魂 角
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 08-06-2013, 05:05 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Tứ quí 四 季

四 季

I

春 到 不 虧 梅 色 昆

夏 來 鞋 腳 鳳 屍 繁

秋 臨 黄 葉 紀 懷 似
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 02-06-2013, 05:25 AM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
Già phi hoa hương 咖啡花香

咖 啡 花 香

月 映 澄 澄 掛 上 頭

照 明 路 引 向 家 丘

咖 啡 馨 散 輕 風 吹

村 野 泰 平 漫 漫 夠
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 14-02-2013, 03:34 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
QUỲNH TƯƠNG KHÚC 瓊醬麴

瓊 醬 麴


今 天 自 感 何 奇 淒

何 寂 聲 中 心 怛 兮

多 忐 忑 相 思 也 許

或 瓊 醬 麴 醉 沉 迷
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 09-06-2012, 05:57 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
MEN RƯỢU QUỲNH TƯƠNG

MEN RƯỢU QUỲNH TƯƠNGHôm nay cảm thấy sao buồn lạ

Vắng tiếng ai, lòng lại xót xa

Bồn chồn lắm, tươngtư có lẽ
Chuyên mục: Những dòng thơ mới 10-05-2012, 03:39 PM
Trả lời: 53
Xem: 11,916
Người gởi Kim Lang
TÌNH XUÂN

TÌNH XUÂN
Vẫn còn lưu luyến đời xuân
Gió xuân phảng phất bâng khuâng tình người
Chúc xuân hớn hở vui cười
Hoàng lan một nhánh đượm mười lời thân.
Kim Lang


Ai không lưu luyến đời xuân
Gió...
Kết quả từ 1 tới 25 trên 54

 
Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:31 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.