Chút lưu lại

Chút lưu lại (http://www.chutluulai.net/forums/index.php)
-   Những dòng thơ mới (http://www.chutluulai.net/forums/forumdisplay.php?f=11)
-   -   U linh ẩn khuất (http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=13149)

Khùng Lãng Tử 29-12-2011 12:46 AM

U linh ẩn khuất
 
Nợ em !!!

Nợ em những lối đi về
Chân đơn gót lẻ thanh xuân một thời
Nợ em mái tóc màu xanh
Trăm đơn lược chiếc hoa không cài đầu
Nợ em khay rượu buồn cau
Nợ em những buổi ban đầu đón đưa
Nợ em giấc ngủ say sưa
Nợ em nợ cả cuộc đời long đong ./.

"Gởi một góc diễn đàn để tìm cho mình một chút khuấy cho đục, cho tan cõi niềm riêng..."

vertumnus 26-06-2017 09:17 PM

Dê về ẩn chốn non xanh

Tìm vui cỏ nhị mật hành rừng sâu

Khỉ thiêng tĩnh lặng bên cầu

Dòng thời gian thoảng nhiệm màu ngàn năm

Suối thiền thanh diệu thậm thâm

Hương xuân vô tận nguồn tâm trong lành

Cõi người sanh tử , tử sanh

Tụng bài kinh phật … hóa thành hư vô

Sắc không , không sắc … nam mô

A Di Đà Phật … mộng hồ thiên thu!

TQH :butter:

vertumnus 14-07-2017 11:38 PM

Chán Ngán Cho Đời
 
Nhìn cảnh trần gian rất nhộn nhàng :s19:
Bao luồng hắc khí phạm thanh quang
Xôn xao danh lợi trên đầu xóm
Rộn rực tranh đua dưới cưối đàng
Giàu ví Thạch Sùng còn tiếc hận
Sang như Hạng Võ có vinh quang
Chi bằng vui ẩn Đào Nguyên động
Thưởng thức mây lành , học lãnh san

Trích : Ánh Nhiên Đăng

vertumnus 12-09-2017 04:29 AM

Sớm mai bỗng thấy cuộc đời hóa thân
 
Chong đèn soi lại mặt tôi
Chữ tâm chao đảo nhuốm hơi thị trường
Chữ tình dan díu chưa buông
Biết còn ai nữa chung đường ngày mai
Chữ tài liền với chữ tai
Tài đâu không thấy tai đay nghiến mình
Chữ nhẫn xếp xó lặng thinh
Khẽ khàng nói với chính mình hôm qua
Rằng , đường đời hãy còn xa
Cài then quá khứ bước qua lỗi lầm
Về gầy dựng lại chữ tâm
Ngàn con chữ khác cũng ngần ấy thôi
Chong đèn soi rõ mặt tôi
Sớm mai bông thấy cuộc đời hóa thân!

vertumnus 09-06-2018 05:51 AM

Trăng khuya và chuông chùa
 
Trăng khuya thiêm thiếp lưng đồi
Choàng mình thức giấc mấy hồi chuông khuya
Cuộc đời được mất hơn thua
Trăng khuya còn tỏ chuông chùa còn ngân

Chuông chùa mấy điệu ngân nga
Anh đây đã biết Di Đà ban sơ
Ngỡ là đã tỏ nguồn cơ
Thiền môn dậy sóng - ơ hờ tiếng em


Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 06:37 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.