Chút lưu lại

Chút lưu lại (http://www.chutluulai.net/forums/index.php)
-   Những dòng thơ mới (http://www.chutluulai.net/forums/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Ảnh Và Thơ (http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=15618)

cố Quận 17-03-2016 09:40 PM

Ảnh Và Thơ
 
https://1.bp.blogspot.com/-dvvqDb7ar...25BB%259Bm.JPG

cố Quận 17-03-2016 09:40 PM

https://2.bp.blogspot.com/-pZGld_UUM...%2Bem%2Bve.JPG

cố Quận 22-03-2016 01:48 AM

https://3.bp.blogspot.com/-UNNZ_RKl1...%2591i%2B1.JPGhttps://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.n...59&oe=5798D544

cố Quận 09-04-2016 12:14 AM

https://2.bp.blogspot.com/-MJXB42pIf...2Bthoi%2B1.JPG

cố Quận 09-04-2016 12:15 AM

https://2.bp.blogspot.com/-yWx9Or2N3...%259Di%2B3.jpg

cố Quận 13-04-2016 11:51 AM

https://2.bp.blogspot.com/-fQizMSRpo...n%2BTruong.jpg

cố Quận 13-04-2016 11:51 AM

https://4.bp.blogspot.com/-0hGU5lMDX...5BA%25AFng.jpg

cố Quận 13-04-2016 11:52 AM

https://4.bp.blogspot.com/-ZHnsnpzIZ...00/Ta%2Bda.JPG


Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:52 PM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.