Chút lưu lại

Chút lưu lại (http://www.chutluulai.net/forums/index.php)
-   Góc Nhiếp Ảnh và Hội họa (http://www.chutluulai.net/forums/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Tim Tím Buồn (http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=14833)

nhonhatrang 05-11-2013 12:40 PM

Tim Tím Buồn
 

SauDong 05-11-2013 06:41 PM

Anh hứa đưa em về nới Chân Trời Tím

http://i296.photobucket.com/albums/m...ps5311cbf5.jpg

nhonhatrang 05-11-2013 06:42 PM


nhonhatrang 05-11-2013 06:45 PM


nhonhatrang 05-11-2013 06:51 PM


nhonhatrang 05-11-2013 07:07 PM


nhonhatrang 06-11-2013 04:46 AM


nhonhatrang 06-11-2013 04:56 AMMúi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:10 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.