Chút lưu lại

Chút lưu lại (http://www.chutluulai.net/forums/index.php)
-   Góc Nhiếp Ảnh và Hội họa (http://www.chutluulai.net/forums/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Cảm xúc ảnh (http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=14967)

nhonhatrang 13-02-2014 04:47 PM

Cảm xúc ảnh
 


nhonhatrang 13-02-2014 04:51 PM


nhonhatrang 13-02-2014 04:54 PMnhonhatrang 13-02-2014 05:01 PMnhonhatrang 13-02-2014 05:02 PMnhonhatrang 13-02-2014 05:04 PMnhonhatrang 13-02-2014 05:14 PM


nhonhatrang 13-02-2014 05:15 PMMúi giờ GMT -7. Hiện tại là 04:32 PM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.