T/G Hạ Tuyên , phát thanh viên chương trình Khúc Nhạc Tình đây là truyện ngắn thứ hai in trên tuổi trẻ cuối tuần tháng...