Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Blog's Entries with no category
Old

Thủy Lương 水良

Kim Lang viết ngày 21-12-2017 lúc 01:27 AM

Thủy Lương: em gái Ban Mê

Nhớ người em gái Ban Mê
Lâu ngày không dịp trở về chốn xưa
Ngày ngày hai buổi nắng mưa
Nhớ em hình ảnh chợt vừa trong mơ!!!
CKL (12/2017)

Diễn Nho:
水 良
小 娘 懷 妹 班 迷 醉
無 機 久 日 故 鄉 歸
兩 時 日 日 當 晴 雨
想 象 懷 娘 影 夢 隨


Thủy Lương 水良
Tiểu nương hoài muội Ban Mê túy
Vô cơ cửu nhật cố hương quy
Lưỡng thời nhật nhật đương tình vũ
Tưởng tượng hoài nương ảnh mộng tùy.
Kim Lang (diễn Nho)

晴雨 Tình vũ: nắng mưa
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 208 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Thế sự 世事

Kim Lang viết ngày 18-12-2017 lúc 01:54 AM

Cuộc đời
Cuộc đời như chiếc vành xe ngựa
Lăn mãi trên đường sớm đến trưa
Lúc nào hết việc nằm một chỗ
Tựa lưng một chốc cũng chẳng thừa
Halan (12/2017)


Diễn Nho:
世 事
世 事 車 輪 是 似 如
路 上 滾 朝 至 午 於
終 事 何 時 臥 在 此
一 時 依 背 亦 無 餘


Thế sự 世事
Thế sự xa luân thị tự như
Lộ thượng cổn triêu chí ngọ ư
Chung sự hà thời ngọa tại thử
Nhất thời ỷ bối diệc vô dư.
Kim Lang (diễn Nho)
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 129 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Ngã sư 我師

Kim Lang viết ngày 17-12-2017 lúc 03:52 PM
Chỉnh sửa lại 17-12-2017 lúc 05:18 PM bởi Kim Lang

Thầy Tôi

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Phạm Hiếu (12/2017)
Kính chúc Thầy mùa Noel An Bình, Mạnh Khoẻ.

Diễn Nho:

我 師
雨 晴 年 月 恆 河 於
知 識 幾 人 師 渡 渚
笑 朵 過 江 留 永 記
情 親 囑 咐 敬 恭 師


Ngã sư
Vũ tình niên nguyệt hằng hà ư
Tri thức kỷ nhân sư độ chử
Tiếu đóa quá giang lưu vĩnh ký
Tình thân chúc phó kính cung sư.
Kim Lang (diễn Nho)

渚 Chử (bến đò)

____
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 154 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Chiêm bốc 占卜

Kim Lang viết ngày 16-12-2017 lúc 07:53 PM

Chiêm bốc
Bóng thuyền trĩu nặng qua sân cỏ
Phiêu phiêu hồn thả buông dầm mái
Ngõ hẹp tình đời,mãi long đong
Ai hỏi? Mai này. . . hương khói siêu
Kim Hue Ha (chữ Nho hai ngón)

Diễn Nho:
占 卜
船 形 繁 重 草 園 中
飄 飄 垂 棹 魂 溶 溶
世 情 巷 狹 流 雲 永
誰 問 煙 香 日 後 終


Chiêm bốc 占卜
Thuyền hình phồn trọng thảo viên trung
Phiêu phiêu thùy trạo hồn dung dung
Thế tình hạng hiệp lưu vân vĩnh
Thùy vấn? yên hương nhật hậu chung.
Kim Lang (diễn Nho)

棹Trạo (mái chèo)
溶 溶 Dung dung (mênh mông, man mác)

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 110 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Đông Đỉnh 冬頂

Kim Lang viết ngày 03-12-2017 lúc 07:06 AM

Đỉnh Mùa Đông
Tình lên vút tận trên ngàn
Heo may cũng nỗi muộn màng theo anh
Tình neo đầu gió mong manh
Đôi tay đã mỏi vỗ dành tình yêu.
Đồi cao dốc thoải lưng chiều
Lũng hoang còn đợi dáng kiều diễm xưa.
Tình trao trọn khúc âm thừa
Trăm năm gìn giữ cho vừa tuổi em.
Phan Diên


Diễn Nho:
冬 頂
情 愛 高 登 源 在 定
從 風 西 北 我 遲 平
風 頭 單 薄 情 錨 切
兩 手 疲 勞 哄 愛 情
丘 崚 高 緩 坡 偏 向
谷 地 待 時 古 艷 形
情 交 音 曲 多 余 甚
持 緩 百 年 娘 歲 齡


Đông Đỉnh
Tình ái cao đăng nguyên tại định
Tòng phong tây bắc ngã trì bình
Phong đầu đơn
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 244 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 04:18 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.