Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

HỌC 學

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 04:42 PM
Tags học 學

HỌC
Học tài thi phận lời xưa
Học lo nhiệm vụ cho vừa cùng nhau
Học mà không chán do đâu
Học thành danh lập đượm màu quê hương.
Kim Lang (2012)


Diễn Nho:


學 才 施 分 古 言 聰
學 而 優 則 任 相 同
學 而 不 厭 由 何 在
學 以 家 鄉 名 立 宗

HỌC 學
Học tài thi phận cổ ngôn thông
Học nhi ưu tắc nhiệm tương đồng
Học nhi bất yếm do hà tại
Học dĩ gia hương danh lập tông.
Kim Lang

Thành ngữ:
Học tài thi phận 學 才 施 分
Học nhi ưu tắc nhiệm (học tốt để lo nhiệm vụ) 學 而 優 則
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 182 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

HỌC 學

Kim Lang viết ngày 10-06-2012 lúc 07:25 PM
Chỉnh sửa lại 10-06-2012 lúc 10:18 PM bởi Kim Lang
Tags học 學
損 費 金唯 苦 老 忘 念古 時 一 識 二課 未 完 今


HỌC
Học vô tổn phí kim
Duy khổ lão vong niệm
Cổ thì nhất thức nhị
Đơn khóa vị hoàn kim
KL (diễn Nho 4 câu chót bài: BA CỦA TÔI VIẾT)


…..


Học đâu có mất tiền mua


Chỉ khổ một nỗi già nua quên hoài


Xưa kia học một biết hai


Giờ đây cả tháng một bài chẳng xong.


Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1049 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

HỌC 學

Kim Lang viết ngày 20-03-2012 lúc 03:35 PM
Tags học 學

HỌC

Học tài thi phận lời xưa
Học nhi ưu tắc nhiệm vừa cùng nhau
Học nhi bất yếm do đâu
Học thành danh lập đượm màu quê hương.
Kim Lang (lucbat.com)

Thành ngữ:
Học tài thi phận 施 分
Học nhi ưu tắc nhiệm (học tốt để lo nhiệm vụ)
Học nhi bất yếm (học không chán) 學 而 不 厭
Học thành danh lập
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1138 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

HỌC 學

Kim Lang viết ngày 20-03-2012 lúc 03:35 PM
Tags học 學

HỌC

Học tài thi phận lời xưa
Học nhi ưu tắc nhiệm vừa cùng nhau
Học nhi bất yếm do đâu
Học thành danh lập đượm màu quê hương.
Kim Lang (lucbat.com)

Thành ngữ:
Học tài thi phận 施 分
Học nhi ưu tắc nhiệm (học tốt để lo nhiệm vụ)
Học nhi bất yếm (học không chán) 學 而 不 厭
Học thành danh lập
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1104 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

HỌC 學

Kim Lang viết ngày 30-05-2011 lúc 09:15 PM
Chỉnh sửa lại 20-03-2012 lúc 04:13 PM bởi Kim Lang
Tags học 學學 何 爲 學 爲 人 才

即 便 老

前 邊 等 我 將 來 此

問 何 路 腳 下


HỌC

Học hà vi, học vi nhân tài
Tức tiện lão nhi thanh thế hài
Tiền biên đẳng ngã, tương lai thử
Vấn hà lộ, cước hạ sinh giai.

(diễn Nho bài HỌC của H. T. B.)
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1998 Trả lời/Cảm nhận 1 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 08:46 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.