Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Luân hồi kiếp 輪 迴 劫

Submit "Luân hồi kiếp	輪 迴 劫" to Facebook Submit "Luân hồi kiếp	輪 迴 劫" to Google Submit "Luân hồi kiếp	輪 迴 劫" to StumbleUpon Submit "Luân hồi kiếp	輪 迴 劫" to Digg Submit "Luân hồi kiếp	輪 迴 劫" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 28-03-2016 lúc 10:12 AM

輪 迴 劫
生 死 輪 迴 劫 有 環
無 常 世 暫 虛 空 干
色 不 異 空 和 五 藴
安 然 自 在 以 心 閒

Luân hồi kiếp
Sinh tử luân hồi kiếp hữu hoàn
Vô thường thế tạm hư không can
Sắc bất dị không hòa ngũ uẩn
An nhiên tự tại dĩ tâm nhàn.
Kim Lang (diễn Nho: Kiếp luân hồi)

Viết trong Blog's
Xem 3069 Trả lời/Cảm nhận 1
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 1

Trả lời/Cảm nhận

 1. Old Comment
  Kiếp luân hồi
  Kiếp luân hồi có sinh có diệt
  Đời vô thường giả tạm hư không
  Ngũ uẩn sắc bất dị không
  An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
  huyền Dolly
  Kim Lang viết ngày 28-03-2016 lúc 10:13 AM Kim Lang is offline
 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:24 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.