Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Vấn tâm 問心

Submit "Vấn tâm 問心" to Facebook Submit "Vấn tâm 問心" to Google Submit "Vấn tâm 問心" to StumbleUpon Submit "Vấn tâm 問心" to Digg Submit "Vấn tâm 問心" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 29-07-2017 lúc 05:46 PM

HỎI LÒNG
Hởi chăng ta phải lòng nàng
Giữa đêm thao thức mơ màng vì đâu?
Yêu đương chưa thốt một câu
Mà sao tơ tưởng từ lâu lắm rồi
Không còn cô lẻ đơn côi
Ước hình với bóng sánh đôi dòng đời
Tuổi xuân nay đã quá thời
Chỉ còn xướng họa vài lời gió mây.
CKL


Diễn Nho:

問 心
我 當 是 否 看 中 娘
夜 中 誰 爲 迷 糊 常
未 脱 愛 情 單 一 句
而 何 迷 想 久 留 長
不 還 孤 獨 單 身 又
形 影 願 同 世 比 相
今 日 春 年 已 過 了
幾 言 唱 和 風 雲 詳

Vấn tâm 問心
Ngã đương thị phủ khán trung nương
Dạ trung thùy vị mê hồ thường
Vị thoát ái tình đơn nhất cú
Nhi hà mê tưởng cửu lưu trường.
Bất hoàn cô độc đơn thân hựu
Hình ảnh nguyện đồng thế tỉ tương.
Kim nhật xuân niên dĩ quá liễu
Kỷ ngôn xướng họa phong vân tường.
Kim Lang

看中 Khán trung: phải lòng
誰爲 Thùy vị : vì đâu, vì ai
迷糊 Mê hồ: mơ màng
_____

Viết trong Blog's
Xem 138 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 04:16 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.