Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

TIÊN PHẬT THẦN THÁNH

Submit "TIÊN PHẬT THẦN THÁNH" to Digg Submit "TIÊN PHẬT THẦN THÁNH" to del.icio.us Submit "TIÊN PHẬT THẦN THÁNH" to StumbleUpon Submit "TIÊN PHẬT THẦN THÁNH" to Google
Kim Lang viết ngày 04-11-2011 lúc 08:38 PM

TIÊN PHẬT THẦN THÁNH 仙 佛 神 聖
(MẠN ĐÀM)

Theo Hán Việt tự điển (Thiều Chửu, 1942):
Tiên: nhà đạo sĩ luyện thuốc trừ cơm tu hành, cầu cho sống mãi không chết.
Phật: bậc tu đã tới cõi giác ngộ hoàn toàn, lại giáo hóa cho người được hoàn toàn giác ngộ.
Thần: thiên thần, thần thánh.
Thánh: tu dưỡng nhân cách đến cõi cùng cực.

Theo chiếc tự, Tiên, Phật đều có bộ Nhân (người), còn Thánh tuy không có bộ Nhân, nhưng trong chữ Thánh có Nhĩ (tai) và Khẩu (miệng), bộ phận cơ thể con người. Vậy Tiên, Phật, Thánh gốc là con người.
Tiên gồmNhân và Sơn (người ở trên núi), sống trên núi, xa lánh trần tục, nhưng muốn trường sanh bất tử. Vị nầy chỉ lo cho bản thân mình thôi.
Phật gồmNhân và Phất (người trống rỗng, không có gì cả ở con người: tham sân si…). Trong chùa, tượng Phật ngồi ở tòa sen, vẻ mặt siêu thoát, mắt nhắm, đầu hơi gục xuống, miệng hơi mĩm cười trước con người quỳ lạy, nguyện cầu. Hình ảnh nầy mang ý nghĩa gì?
Kinh Kim Cang (mục 3):”…Như vậy là diệt độ cho vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh . Nhưng thật ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả. Tại làm sao?. (無量無數無邊眾生. 實無眾生者. 故? Như thị diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Hà dĩ cố?).
Phật độ cho tất cả mọi người, nhưng không ai đạt được, vì thế mà tượng Phật trong chùa nhắm mắt mĩm cười trước chúng sanh quỳ lạy cầu khẩn…
Thánh có tai vàmiệng rất tođể nghe và nói ở xa cho mọi người (Nhâm: to lớn).
Thần gồm bộ Thị (bảo cho biết, mách bảo) và Thân (bày tỏ, trình bày). Theo “Tìm về cội nguồn chữ Hán” (trang 677) chữ Thị là hình vẽ cái bàn thờ tế thần. Thần là một đấng mách bảo cho người đến trình bày nguyện vọng, cầu xin.

Thử hỏi: Trong số Tiên, Phật, Thần, Thánh, siêu nhân nào có thể giúp con người đến van xin cầu khẩn để hết tội??
Ta làm ác rồi đúc lót hết tội ư!!! Có lẽ chỉ ở đời sống trần gian nầy mới có việc làm ác gian tham mà đúc lót thì hết tù tội.
Viết trong Blog's
Xem 3427 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:53 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.