Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Audio Truyện Kiều: Phần 7

nhé viết ngày 03-02-2009 lúc 08:29 AM

Truyện Kiều

Tác giả: Nguyễn Du
Diễn đọc: Thu HiềnĐoạn Kiều gặp lại gia đình


Download


Cơ duyên đâu bỗng lạ sao,
Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi.
2975./ Trông lên linh vị chữ bài,
Thất kinh mới hỏi: "Những người đâu ta?
"Với nàng thân thích gần xa,
"Người còn sao bỗng làm ma khóc người?"
Nghe tin nhơ nhác rụng rời,
2980./ Xúm quanh kể lể rộn lời hỏi tra:
"Này
...
nhé's Avatar
Senior Member
Viết trong Blog's
Xem 9009 Trả lời/Cảm nhận 4 nhé is offline
Old

Audio Truyện Kiều: Phần 6

nhé viết ngày 03-02-2009 lúc 08:07 AM

Truyện Kiều

Tác giả: Nguyễn Du
Diễn đọc: Thu HiềnĐoạn Hồ Tôn Hiến mua chuộc Kiều


Download


Thừa cơ trúc chẻ ngói tan,
2440./ Bình uy từ ấy sấm ran trong ngoài.
Triều đình riêng một góc trời,
Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà.
Đòi cơn gió quét mưa sa,
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam.
2445./ Phong trần mài một lưỡi gươm,
Những loài giá áo túi cơm sá gì!
Nghênh ngang một cõi biên
...
nhé's Avatar
Senior Member
Viết trong Blog's
Xem 6956 Trả lời/Cảm nhận 8 nhé is offline
Old

Audio Truyện Kiều: Phần 5

nhé viết ngày 03-02-2009 lúc 07:55 AM

Truyện Kiều

Tác giả: Nguyễn Du
Diễn đọc: Thu HiềnĐoạn Kiều nương nhờ cửa chùa


Download


Trời đông vừa rạng ngàn dâu,
Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà!
2035./ Chùa đâu trông thấy nẻo xa,
Rành rành Chiêu ẩn am ba chữ bài.
Xăm xăm gõ mái cửa ngoài,
Trụ trì nghe tiếng, rước mời vào trong.
Thấy màu ăn mặc nâu sồng,
2040./ Giác duyên sư trưởng lành lòng liền thương.
Gạn gùng ngành ngọn
...
nhé's Avatar
Senior Member
Viết trong Blog's
Xem 5803 Trả lời/Cảm nhận 6 nhé is offline
Old

Audio Truyện Kiều: Phần 4

nhé viết ngày 03-02-2009 lúc 07:40 AM

Truyện Kiều

Tác giả: Nguyễn Du
Diễn đọc: Thu HiềnĐoạn Chân dung Hoạn Thư


Download


Kể chi những nỗi dọc đường,
Buồn trong này nỗi chủ trương ở nhà
Vốn dòng họ Hoạn danh gia,
1530./ Con quan Lại bộ tên là Hoạn thư.
Duyên đằng thuận nẻo gió đưa,
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.
Ở ăn thì nết cũng hay,
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già.
1535./ Từ nghe vườn mới thêm hoa,
...
nhé's Avatar
Senior Member
Viết trong Blog's
Xem 5627 Trả lời/Cảm nhận 6 nhé is offline
Old

Audio Truyện Kiều: Phần 3

nhé viết ngày 03-02-2009 lúc 07:17 AM
Chỉnh sửa lại 03-02-2009 lúc 07:31 AM bởi nhé

Truyện Kiều

Tác giả: Nguyễn Du
Diễn đọc: Thu Hiền


Đoạn Kiều quyên sinh tại lầu xanh của Tú Bà


Nàng thì dặm khách xa xăm,

Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây.
Vi lô san sát hơi may,
Một trời thu để riêng ai một người.
915./ Dặm khuya ngất tạnh mù khơi,
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.
Rừng thu từng biếc xen hồng,
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.
Những là lạ nước lạ non,
920./ Lâm Truy vừa một tháng tròn tới
...
nhé's Avatar
Senior Member
Viết trong Blog's
Xem 16866 Trả lời/Cảm nhận 10 nhé is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 01:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.