Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Thủy Lương 水良

Kim Lang viết ngày 21-12-2017 lúc 01:27 AM

Thủy Lương: em gái Ban Mê

Nhớ người em gái Ban Mê
Lâu ngày không dịp trở về chốn xưa
Ngày ngày hai buổi nắng mưa
Nhớ em hình ảnh chợt vừa trong mơ!!!
CKL (12/2017)

Diễn Nho:
水 良
小 娘 懷 妹 班 迷 醉
無 機 久 日 故 鄉 歸
兩 時 日 日 當 晴 雨
想 象 懷 娘 影 夢 隨


Thủy Lương 水良
Tiểu nương hoài muội Ban Mê túy
Vô cơ cửu nhật cố hương quy
Lưỡng thời nhật nhật
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 143 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:19 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.