Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Thủy Lương 水良

Submit "Thủy Lương 水良" to Facebook Submit "Thủy Lương 水良" to Google Submit "Thủy Lương 水良" to StumbleUpon Submit "Thủy Lương 水良" to Digg Submit "Thủy Lương 水良" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 21-12-2017 lúc 01:27 AM

Thủy Lương: em gái Ban Mê

Nhớ người em gái Ban Mê
Lâu ngày không dịp trở về chốn xưa
Ngày ngày hai buổi nắng mưa
Nhớ em hình ảnh chợt vừa trong mơ!!!
CKL (12/2017)

Diễn Nho:
水 良
小 娘 懷 妹 班 迷 醉
無 機 久 日 故 鄉 歸
兩 時 日 日 當 晴 雨
想 象 懷 娘 影 夢 隨


Thủy Lương 水良
Tiểu nương hoài muội Ban Mê túy
Vô cơ cửu nhật cố hương quy
Lưỡng thời nhật nhật đương tình vũ
Tưởng tượng hoài nương ảnh mộng tùy.
Kim Lang (diễn Nho)

晴雨 Tình vũ: nắng mưa
_____

Viết trong Blog's
Xem 210 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:31 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.