Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Thế sự 世 事

Kim Lang viết ngày 14-06-2017 lúc 03:05 AM

Sự đời
Thiết tha mấy chữ thêu vàng
Môi hở răng lạnh lại càng đớn đau
Sự đời lên xuống quá mau
Thề non hẹn biển trước sau mấy lòng?
(St)

Diễn Nho:
世 事
切 磋 幾 字 織 金 深
痛 苦 脣 亡 寒 齒 凜
世 事 陞 沉 超 過 速
盟 山 誓 海 幾 何 心


Thế sự 世 事
Thiết tha kỷ tự chức kim thâm
Thống khổ thần vong hàn xỉ lẫm
Thế sự thăng trầm siêu quá tốc
Minh sơn thệ hải
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 289 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:26 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.