Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Sang mùa

Kim Lang viết ngày 02-01-2017 lúc 08:02 PM
Tags sang mùa

Sang mùa
Buổi tối đêm ba mươi
Ta chẳng có nụ cười
Bầu trời đầy hoa pháo
Có lấp nỗi nhớ người !?!
LLNN 2015


Diễn Nho:

交 莭
除 夕 夜 當 現
我 無 笑 朵 建
火 花 旻 滿 足
何 配 懷 人 然


Giao tiết 交 莭
Trừ tịch dạ đương hiện
Ngã vô tiếu đóa kiến
Hỏa hoa mân mãn túc
Hà phối hoài nhân nhiên!?
Kim Lang (diễn Nho)

建 Kiến: dựng nên
旻 Mân: bầu trời

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 466 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:31 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.