Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Cố nhân cảm 故人感

Kim Lang viết ngày 10-07-2017 lúc 07:44 AM
Chỉnh sửa lại 10-07-2017 lúc 08:47 AM bởi Kim Lang

Cảm người xưa

Tình nào đẹp hơn tình Ngu Cơ
Ai người anh hùng hơn Hạng Võ
Bờ Ô Giang có đôi dòng lệ nhỏ
Thương anh hùng ta tặng một bài thơ.
Nguyễn Ban Sơ: Lời ru của đá (thơ), 2013, trang 71.


Diễn Nho

故 人 感
何 情 美 麗 虞 機 情
誰 是 英 雄 項 武 榮
珠 淚 滴 烏 江 渡 在
愛 英 雄 我 贈 詩 泠


Cố nhân cảm 故人感
Hà tình mỹ lệ Ngu Cơ tình
Thùy thị anh hùng Hạng Võ vinh
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 173 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:31 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.