Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Bảo Lộc mạch mộc 寶禄霢霂

Kim Lang viết ngày 27-02-2017 lúc 04:42 AM

Mưa phùn Bảo Lộc

Bảo Lộc lất phất, cơn mưa
Tay dù e ấp anh đưa em về
Bao năm trọn một câu thề
Như đôi chim nhạn không hề lìa xa.
Ít ai được vậy đó nha
Một gương sống đẹp, thật là đáng noi.
Hà Lan 2017 (tặng Thầy CKL)


Diễn Nho:

寶 禄 霢 霂
寶 禄 紛 紛 雨 落 時
傘 張 偎 抱 餞 娘 歸
因 循 各 歲 誓 終 句
雙 雁 似 乎 無 遠 離
誰 誰 少 有 此 如 許
榜 樣 好 生 模 仿 施

Bảo Lộc mạch mộc 寶禄霢霂

Bảo Lộc phân phân vũ lạc thì
Tán trương ôi bảo tiễn nương qui
Nhân tuần các tuế thệ chung cú
Song nhạn tự hồ vô viễn
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 287 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 10:30 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.