Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Ấn Quang đại sư dạy: ‘Nhiếp trọn sáu căn là bí quyết niệm Phật’. Lúc niệm Phật nhất định phải thâu nhiếp nhĩ căn, lắng nghe từng câu, từng chữ rõ ràng, rành mạch, đừng để luống qua. Phật hiệu phát khởi từ tâm, âm thanh từ miệng niệm, lọt vào tai, liên tục chẳng dứt.

Nam Mô A Di Đà Phật
Old

"nhân quả không sai chạy một mảy may!"

tuyenhoa1985 viết ngày 14-09-2010 lúc 05:29 AM (Nam Mô A Di Đà Phật)

Hôm nay nhằm Lễ Phật Ðản (mồng tám tháng tư âm lịch, năm 1983), sao chép Kinh Hoa Nghiêm vừa đến phần Tám Tướng Thành Ðạo của Ðức Phật. Hồi tưởng ngày này năm trước, sớm mai thức dậy chợt thấy rất khó chịu nơi chân phải, một lúc sau thì lại không cử động được nữa, đau đớn như bị ai lấy chùy mà đánh. May nhờ Ân Sư Tuyên Hóa Thượng Nhân từ bi, dùng thần chú gia trì làm dịu hẳn mọi đau nhức. Trải qua nửa năm trời tĩnh dưỡng, sức khỏe được hồi phục; nay lại có thể tiếp tục sao chép Kinh Hoa Nghiêm, tâm nguyện như vậy cũng đã thỏa. Hôm nay cảm khái muôn vàn, bèn mượn bút ghi lại mấy dòng cảm tưởng.

Mùa xuân năm 1975, kẻ viết bài này có duyên may hạnh ngộ gặp Thượng Nhân
...
Junior Member
Viết trong Blog's
Xem 2785 Trả lời/Cảm nhận 0 tuyenhoa1985 is offline
Old

Bồ Tát Văn Thù Điểm Hóa Cho Văn Hỷ

tuyenhoa1985 viết ngày 05-08-2009 lúc 09:37 PM (Nam Mô A Di Đà Phật)

Núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây là đạo tràng của Bồ tát Văn Thù nên có nhiều đệ tử nhà Phật đến triều bái, hy vọng có nhân duyên gặp được Bồ tát để tăng trưởng thiện căn phước đức của mình.
Thời xưa có thiền sư Văn Hỷ, lập đại nguyện muốn đến triều bái núi Ngũ Đài, được tận mắt nhìn thấy Bồ tát Văn Thù một lần. Thế là cứ ba bước một lễ, năm bước một lạy, mất hết thảy ba năm, từ ngàn dặm xa xôi, thiền sư Văn Hỷ đã đến được núi Ngũ Đài. Trên suốt đoạn đường, nắng thiêu, mưa dội, chiụ đói chịu khát, trãi qua không biết bao nhiêu là gian khổ, nhưng Ngài không một lời than. Thật là một lòng chí thành!
Một hôm trời sắp tối, Văn Hỷ đi đến lưng chừng núi Ngũ Đài, gặp được một vị sa...
Junior Member
Xem 4476 Trả lời/Cảm nhận 0 tuyenhoa1985 is offline
Old

Kinh Thủy Sám (9)

tuyenhoa1985 viết ngày 05-08-2009 lúc 09:23 PM (Nam Mô A Di Đà Phật)

Lời Nói Đầu

(Cảnh Giác Kẻ Chỉ Lo Hiện Tại Mà Không Biết Lo Tương Lai)

Đảnh lễ Phật rồi, lại sám hối tiếp. Đã sám hối xong khổ báo địa ngục, bây giờ tiếp theo, sám hối khổ báo của ba ác đạo.
Trong kinh huấn thị, kẻ ham muốn nhiều, vì nhiều cầu lợi nên khổ cũng nhiều. Người biết vừa đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui sướng. Không biết vừa đủ thì ở thiên đường cũng không xứng ý. Nhưng người ở đời, thoáng bị cấp nạn, là xả của cải, không kể ít nhiều. Vậy mà không biết thân này đang ở trên bờ vực thẳm của...
Junior Member
Viết trong Blog's
Xem 3744 Trả lời/Cảm nhận 0 tuyenhoa1985 is offline
Old

Kinh Thủy Sám (8)

tuyenhoa1985 viết ngày 05-08-2009 lúc 09:16 PM (Nam Mô A Di Đà Phật)

Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Phật Bảo

Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, thường bị vô minh che mất tâm trí, phối hợp phiền não khuất mờ tâm tư, đến nỗi thấy được tôn tượng của Phật mà cũng không biết hết lòng kính ngưỡng; khinh miệt tăng chúng, tác hại thiện hữu; phá tháp phá chùa, đốt kinh đốt tượng, đến nỗi làm cho thân Phật rỉ máu.


Lại còn có kẻ thân mình thì ở phòng ốc hoa lệ, còn tượng tôn nghiêm để chỗ thấp xấu, khói xông nắng táp, gió lộng mưa xoang, bụi đóng đất dính, chim phá chuột gặm. Cũng có những kẻ đặt tượng tôn nghiêm ngay trong phòng mình, ở đã ở đó, ngủ cũng ở đó, không biết tôn trọng. Có lúc...
Junior Member
Viết trong Blog's
Xem 3531 Trả lời/Cảm nhận 0 tuyenhoa1985 is offline
Old

Kinh Thủy Sám (7)

tuyenhoa1985 viết ngày 05-08-2009 lúc 09:12 PM (Nam Mô A Di Đà Phật)

Lời Nói Đầu


(Nỗi Khổ Của Ái Dục Và Khổ Báo Của Ác Nghiệp Dâm Dục)

Đệ tử chúng con lại sám hối tiếp, về nghiệp ái dục. Trong kinh đã nói, chỉ vì ái dục mà bao nhiêu người bị nhốt trong ngục ngu si ám chướng, bị chìm trong biển sinh tử thống khổ, không biết không thể tìm đường thoát khỏi.


Chính vì ngũ dục mà từ vô thỉ cho đến ngày nay, hết thảy chúng sinh luân hồi sinh tử. Hết thảy chúng sinh, trong bao đời kiếp, nếu chất xương lại, hơn núi Phú la của thành Vương xá, sữa mẹ đã uống như nước bốn biển, máu đã đổ ra lại còn hơn nhiều, cha mẹ anh em, bà con nội ngoại, than khóc lúc chết, nước mắt đổ ra như nước bốn biển. Vì lý do này, trong...
Junior Member
Xem 3411 Trả lời/Cảm nhận 0 tuyenhoa1985 is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:40 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.