Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Thi diễn 詩演

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 09:07 AM

Diễn thơ
Kim Lang diễn thơ đẹp lại sang
Tâm hồn nghệ sĩ vốn đa mang
Cảm xúc lấy ra từ cuộc sống
Để ta thoáng chốc được mơ màng.
Dương Xuân Triều
詩 演
詩 演 金 琅 高 美 貴
心 魂 藝 士 操 勞 至
出 身 感 觸 由 生 世
以 我 迷 糊 頃 刻 貽

Thi diễn 詩演
Thi diễn Kim Lang cao mỹ quí
Tâm hồn nghệ sĩ thao lao chí
Xuất thân cảm xúc do sinh thế
Dĩ ngã mê hồ khoảnh
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 116 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 05:54 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.