Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

DẠ NGUYỆT 夜 月

Kim Lang viết ngày 09-01-2017 lúc 10:01 PM
Chỉnh sửa lại 20-07-2017 lúc 03:18 PM bởi Kim Lang

夜 月
透 長 望 月 夜 依 依
夢 抱 月 形 等 待 唯
思 娘 只 夢 中 而 已
日 日 發 呆 出 入 規
如 此 相 思 何 望 矣
輕 鬆 無 事 當 閒 時
泡 影 夢 如 合 了 散
千 花 懷 念 黄 蘭 枝

DẠ NGUYỆT 夜 月
Thấu trường vọng nguyệt dạ y y
Mộng bão nguyệt hình đẳng đãi duy
Tư nương chỉ mộng trung nhi dĩ
Nhật nhật phát ngai xuất nhập quy .
Như thử tương tư hà vọng hỹ
Khinh tông vô sự đương nhàn thì .
Bào ảnh mộng như hợp liễu tán
Thiên hoa hoài niệm hoàng lan chi.
Kim Lang (diễn Nho: Trăng khuya)
_____

TRĂNG KHUYA
Ngắm
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 359 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

DẠ NGUYỆT 夜 月

Kim Lang viết ngày 16-10-2011 lúc 06:41 AM
Chỉnh sửa lại 30-07-2017 lúc 05:11 PM bởi Kim Lang

TRĂNG KHUYA
Ngắm trăng suốt cả đêm dài
Mơ ôm ánh nguyệt vòng tay đợi chờ
Gặp em chỉ có trong mơ
Ngày ngày thơ thẩn ngẩn ngơ ra vào
Tương tư trông ngóng thế sao?
Mộng mơ như bọt ảnh bào họp tan
Rảnh rang những lúc thư nhàn
Nghìn hoa tưởng nhớ hòang lan một cành.
Kim Lang


Diễn Nho:

夜 月
透 長 夜 望 月 憑 依
月 形 等 待 夢 懷 唯
思 娘 只 夢 中 而 已
日 日 呆 呆 出 入 規
如 此 相 思 何 望 矣
輕 鬆 無 事 當 閒 時
夢 如 泡 影 合 離 散
千 次 黄 蘭 念 一 枝

DẠ NGUYỆT
Thấu trường dạ vọng nguyệt bằng y
Nguyệt hình đẳng đãi mộng hoài duy
Tư nương
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 2201 Trả lời/Cảm nhận 1 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:47 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.