Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Vô hà thị vĩnh viễn 無何是永遠

Kim Lang viết ngày 27-02-2017 lúc 11:13 PM

Không có gì là mãi mãi

Không gian tĩnh, dặm dài chưa tĩnh
Có chạnh lòng trời đã bình minh
Gì khi chưa trọn chữ ân tình
Là đến lúc bóng mình chợt tắt

Mãi yêu thương đến khi đã khuất
Mãi vấn vương đến hết cuộc đời.
Phạm Văn Nê
(Tâm tình 50 năm Nông Lâm Súc Tây Ninh , Đặc san, 2017, trang 49)


Diễn Nho:

無 何 是 永 遠
空 間 靜 未 里 長 靜
痛 心 天 已 於 黎 明
是 何 終 未 恩 情 字
到 時 寂 滅 忽 然 形

愛 戀 還 時 到 已 屈
糾 葛 還 終 盡 世 生

Vô hà thị vĩnh viễn
Không gian tĩnh, vị lý trường tĩnh
Thống tâm thiên dĩ ư lê minh
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 361 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Vô hà thị vĩnh viễn 無何是永遠

Kim Lang viết ngày 27-02-2017 lúc 11:12 PM

Không có gì là mãi mãi

Không gian tĩnh, dặm dài chưa tĩnh
Có chạnh lòng trời đã bình minh
Gì khi chưa trọn chữ ân tình
Là đến lúc bóng mình chợt tắt

Mãi yêu thương đến khi đã khuất
Mãi vấn vương đến hết cuộc đời.
Phạm Văn Nê
(Tâm tình 50 năm Nông Lâm Súc Tây Ninh , Đặc san, 2017, trang 49)


Diễn Nho:

無 何 是 永 遠
空 間 靜 未 里 長 靜
痛 心 天 已 於 黎 明
是 何 終 未 恩 情 字
到 時 寂 滅 忽 然 形

愛 戀 還 時 到 已 屈
糾 葛 還 終 盡 世 生

Vô hà thị vĩnh viễn
Không gian tĩnh, vị lý trường tĩnh
Thống tâm thiên dĩ ư lê minh
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 277 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:23 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.