Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Chân tình 眞情

Kim Lang viết ngày 13-03-2017 lúc 02:34 AM

CHÂN TÌNH
Chim quyên cất tiếng trên cành
Chân tình xin hãy để dành cho nhau
Họa thi dù tuổi bạc đầu
Tình thi đừng để nữa nào chênh vênh.
Ylang


Diễn Nho:

眞 情
樹 上 起 鵑 嗚
相 積 聚 眞 情
詩 畵 白 頭 髪
模 糊 詩 别 情

Chân tình 眞情
Thụ thượng khởi quyên minh
Tương tích tụ chân tình
Thi họa bạch đầu phát
Mô hồ thi biệt tình.
Kim Lang (diễn Nho)

_____
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 185 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:30 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.