Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

XUÂN KHAI 春 開

Submit "XUÂN KHAI  春 開" to Digg Submit "XUÂN KHAI  春 開" to del.icio.us Submit "XUÂN KHAI  春 開" to StumbleUpon Submit "XUÂN KHAI  春 開" to Google
Kim Lang viết ngày 07-02-2012 lúc 03:25 AM
搖 搖 光 照 階 邊 在


壬 辰


閃 避 近 房 幅 靜 看


呼 花 迎 來


XUÂN KHAI
Diêu diêu quang chiếu giai biên tại
Nhâm Thìn xuân hiện mai chi khai
Thiểm tỵ cận phòng bức tịnh khán
Hô! Hoa xuân dĩ cung nghinh lai
KL (diễn Nho:XUÂN KHAI)
搖 搖 Diêu diêu (lay động)
閃 避 Thiểm tỵ (nép)


XUÂN KHAI


Bên hiên một vạt nắng lay


Một cành Mai nở xuân khai Nhâm Thìn


Nép bên rèm cửa lặng nhìn


Ô kìa! Hoa đã cung nghinh xuân về


Ylang 2012
Viết trong Blog's
Xem 2445 Trả lời/Cảm nhận 1
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 1

Trả lời/Cảm nhận

 1. Old Comment
  EM VỀ
  Ngoài sân gió thoảng nhẹ lay
  Vẩn vơ mơ tưởng em nay tuổi thìn
  Hoàng lan bên cửa chợt nhìn
  Hương đưa sắc thắm báo tin em về
  KL (họa) 7/2012
  Kim Lang viết ngày 05-07-2012 lúc 04:34 PM Kim Lang is offline
 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 01:24 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.