Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

BÁO OAN HẠNH 報 冤 行

Submit "BÁO OAN HẠNH  報 冤 行" to Digg Submit "BÁO OAN HẠNH  報 冤 行" to del.icio.us Submit "BÁO OAN HẠNH  報 冤 行" to StumbleUpon Submit "BÁO OAN HẠNH  報 冤 行" to Google
Kim Lang viết ngày 11-12-2012 lúc 01:26 AM

報 冤 行逢 苦 不 憂 何 以 故甘 心 甘 受 無 冤 都無 犯 今 雖 是 宿 劫惡 生 果 熟 非 天 乎BÁO OAN HẠNH
Phùng khổ bất ưu, hà dĩ cố
Cam tâm cam thụ, vô oan đô
Vô phạm kim tuy, thị túc kiếp
Ác sinh quả thục, phi thiên hô!
Kim Lang (phỏng theo:NGỮ LỤC)Không lo gặp khổ, vì sao


Cam tâm cam chịu không nao bấy chầy


Tuy nay không phạm kiếp nầy


Ác sinh quả báo không hay bởi trời.


Kim Lang
Viết trong Blog's
Xem 971 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 10:40 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.