Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Xao xuyến tim anh

Submit "Xao xuyến tim anh" to Digg Submit "Xao xuyến tim anh" to del.icio.us Submit "Xao xuyến tim anh" to StumbleUpon Submit "Xao xuyến tim anh" to Google
Kim Lang viết ngày 12-03-2011 lúc 10:10 AM

Tim anh lưng lửng một túi thơ
Nhưng xướng bài thơ chẳng bao giờ
Chỉ họa thơ em ngay từ ấy
Xao xuyến tim anh! em biết không?
KL (họa thơ của HL)
Viết trong Blog's
Xem 1111 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:13 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.