Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Thùy thủ 垂手

Kim Lang viết ngày 12-03-2017 lúc 09:22 PM
Chỉnh sửa lại 19-10-2017 lúc 07:06 PM bởi Kim Lang

BUÔNG TAY
Em như chiếc lá cuối thu
Lao chao trước gió, đưa đu cõi về
Cõi trần một kiếp u mê
Buông tay bỏ chốn nhiêu khê kiếp người.
Halan 20.05.2012


Diễn Nho:

垂 手
我 如 葉 季 秋
風 前 晃 動 住
幽 迷 塵 世 劫
囉 嗦 離 垂 手


Thùy thủ 垂手
Ngã như diệp quý thu
Phong tiền hoàng động trú
U mê trần thế kiếp
La sách ly thùy thủ
Kim Lang (diễn Nho)

晃動 Hoàng động (đu đưa)
囉嗦 La sách (nhiêu khê)
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 252 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:36 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.