Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Đáo nhất thì 到一時

Submit "Đáo nhất thì 到一時" to Digg Submit "Đáo nhất thì 到一時" to del.icio.us Submit "Đáo nhất thì 到一時" to StumbleUpon Submit "Đáo nhất thì 到一時" to Google
Kim Lang viết ngày 22-05-2016 lúc 09:59 PM

到 一 時
到 一 時 吾 認 總 皆
此 世 暫 時 亦 只 哉
若 有 亦 而 已 笑 朵
予 和 認 抖 動 心 該

到 一 時 吾 必 放 鬆
放 諸 熕 悶 世 間 從
放 愛 情 誾 誾 血 放
彼 岸 以 歸 圓 滿 通

Đáo nhất thì 到一時
Đáo nhất thì ngô nhận tổng giai
Thử thế tạm thời diệc chỉ tai !
Nhược hữu diệc nhi dĩ tiếu đóa
Dữ hòa nhận đẩu động tâm cai.

Đáo nhất thì ngô tất phóng tông
Phóng chư phiền muộn thế gian tòng
Phóng ái tình, ngân ngân huyết phóng
Bỉ ngạn dĩ quy viên mãn thông.
Kim Lang (diễn Nho: Đến một lúc)

而已 Nhi dĩ: mà thôi
抖動 Đẩu động: đập, hồi hộp
該 Cai: đầy đủ
誾誾 Ngân ngân: nồng nàn

Viết trong Blog's
Xem 2768 Trả lời/Cảm nhận 1
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 1

Trả lời/Cảm nhận

 1. Old Comment
  Đến một lúc
  Đến một lúc mình nhận ra tất cả
  Cõi đời này cũng chỉ tạm mà thôi
  Nếu có chăng cũng chỉ có nụ cười
  Cho và nhận khi tim mình còn đập

  Đến một lúc mình phải đành buông bỏ
  Bỏ mọi điều phiền muộn của thế gian
  Bỏ tình yêu, bỏ bầu máu nồng nàn
  Để đi về bên kia miền viên miễn...!...!

  HL 21/5/2016
  Kim Lang viết ngày 22-05-2016 lúc 10:01 PM Kim Lang is offline
 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:23 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.