Chút lưu lại  



Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang

Rate this Entry

Sư 師

Submit "Sư 師" to Digg Submit "Sư 師" to del.icio.us Submit "Sư 師" to StumbleUpon Submit "Sư 師" to Google
Kim Lang viết ngày 18-11-2017 lúc 06:06 AM
Tags sư 師

Thầy
(tặng thầy CKL, nhân ngày 20 tháng 11)

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Thế nhưng Thầy vẫn tuổi xuân thì
Các em mong ước mình được vậy
Nên cố học Thầy những bước đi.
Halan (2017)


Diễn Nho:


人 生 七 十 古 來 希
而 師 還 歲 當 春 時
我 們 約 望 得 如 此
習 煉 步 行 師 自 爲



Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Nhi sư hoàn tuế đương xuân thì
Ngã môn ước vọng đắc như thử
Tập luyện bộ hành sư tự vi.
Kim Lang (diễn Nho)
_____

Viết trong Blog's
Xem 134 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:17 PM.








Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.