Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs > Kim Lang
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Rate this Entry

Quân thị 君是

Submit "Quân thị 君是" to Facebook Submit "Quân thị 君是" to Google Submit "Quân thị 君是" to StumbleUpon Submit "Quân thị 君是" to Digg Submit "Quân thị 君是" to del.icio.us
Kim Lang viết ngày 29-07-2017 lúc 05:17 PM

CHÀNG LÀ…
Chàng là tiếng gọi từ tim em
Chàng là tiếng vọng của đất trời
Chàng là tiếng sóng xô bờ cát
Chàng là tiếng thông reo đỉnh núi.

Chàng là tiếng chim cú trong đêm
Chàng là tiếng họa mi sáng sớm
Chàng là phím đàn buông tiếng tơ
Chàng là bước chân người phiêu lãng.

Chàng là tiếng vó ngựa xa xăm
Chàng là cánh đại bàng rừng xanh
Chàng là mãnh hổ chúa sơn lâm
Chàng là hồn trong thơ em vậy.
Ylang (2014)


Diễn Nho:

君 是
叫 聲 君 是 我 心 自
君 是 回 聲 天 地 擧
浪 聲 君 是 沖 沙 岸
君 是 松 聲 山 頂 於

夜 中 君 是 鴟 鵂 聲
君 是 畵 眉 清 晨 嗚
絲 聲 君 是 洋 琴 放
君 是 浪 人 足 步 輕

掌 聲 君 是 馬 遙 遠
鵬 翼 青 林 君 是 然
猛 虎 山 林 君 是 在
魂 於 君 是 我 詩 焉

Quân thị 君是
Khiếu thinh quân thị ngã tâm tự
Quân thị hồi thinh thiên địa cư
Lãng thinh quân thị xung sa ngạn
Quân thị tùng thinh sơn đỉnh ư.

Dạ trung quân thị xi hưu thinh
Họa mi quân thị thanh thần minh
Ti thinh quân thị dương cầm phóng
Quân thị lãng nhân túc bộ khinh.

Chưởng thinh quân thị mã dao viễn
Bằng dực thanh lâm quân thị nhiên
Mãnh hổ sơn lâm quân thị tại
Hồn ư quân thị ngã thi yên.
Kim Lang (diễn Nho)

鴟 鵂 Xi hưu: chim cú
_____

Viết trong Blog's
Xem 122 Trả lời/Cảm nhận 0
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 0

Trả lời/Cảm nhận

 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 01:46 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.