Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Tri kỉ mục 知己目

Kim Lang viết ngày 07-07-2017 lúc 11:29 PM

Mắt tri kỉ

Mắt tri kỉ đang đong đầy ngấn lệ
Ngỡ đã nguôi chân bước khỏi vũng sầu
Nào ngờ đâu cơn bão vẫn ngang đầu
Đang cào sướt vết lầy trong tâm khảm.
HaLan 13/4/2015


Diễn Nho:

知 己 目
知 己 目 當 滿 淚 紋
以 爲 停 步 出 愁 跟
狂 風 不 料 還 頭 在
創 抓 傷 心 里 刻 恆


Tri kỉ mục 知己目
Tri kỉ mục đương mãn lệ văn
Dĩ vi đình bộ xuất sầu căn
Cuồng phong bất liệu hoàn đầu tại
Sang trảo thương tâm lí khắc hằng.
Kim Lang (diễn Nho)

以爲 Dĩ vi (ngỡ)
跟 Căn (gót, đi theo)
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 158 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 08:15 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.