Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Phong vân 風雲

Kim Lang viết ngày 12-03-2017 lúc 09:57 PM

Gió mây
Gió mây cũng thể, thế thôi
Đôi câu xướng họa khúc nôi nỗi lòng
Chỉ là những bước thong dong
Dạo chơi xếp những chữ hồng trong thơ.
Halan (2016)


Diễn Nho:

風 雲
風 雲 而 已 亦 如 此
唱 和 幾 句 曲 心 思
只 就 當 時 閒 適 步
閒 遊 紅 字 詩 中 辭


Phong vân 風雲
Phong vân nhi dĩ diệc như thử
Xướng hòa kỷ cú khúc tâm tư
Chỉ tựu đương thì nhàn thích bộ
Nhàn du hồng tự thi trung từ.
Kim Lang (diễn Nho)

而已 Nhi dĩ (thế thôi)
____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 214 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 01:25 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.