Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

CÔ ĐỘC 孤 獨

Kim Lang viết ngày 23-04-2017 lúc 01:51 AM

ĐƠN CÔI

một hình một bóng, vẫn ngồi đây
nghe tiếng thông reo cùng gió mây
bên nấm mồ chôn hoa và bướm
rừng già im ỉm, lá thôi bay
lili 08011


Diễn Nho:

孤 獨
一 影 一 身 獨 坐 唯
聴 松 聲 色 風 雲 欷
蝶 花 葬 送 邊 墳 墓
靜 默 森 林 停 葉 飛

CÔ ĐỘC 孤 獨
Nhất ảnh, nhất thân độc tọa duy
Thính tùng thanh sắc phong vân hy
Điệp hoa táng tống biên phần mộ
Tĩnh mặc sâm lâm, đình diệp phi
Kim Lang (diễn Nho)

葬 送 Táng tống: chôn vùi, tan vỡ
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 584 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

CÔ ĐỘC 孤 獨

Kim Lang viết ngày 15-09-2011 lúc 02:27 AM
Chỉnh sửa lại 11-07-2012 lúc 03:54 AM bởi Kim Lang
一 身
CÔ ĐỘC
Nhất ảnh , nhất thân độc tọa duy
Tùng đào khoảnh thính phong vân hy
Phần mộ biên hồ hoa táng tống
Tại lâm tĩnh mặc, diệp đình phi.
KL (diễn Nho: ĐƠN CÔI)
Táng tống (chôn vùi, tan vỡ)
Hồ : tức hồ điệp (con bướm)


ĐƠN CÔI

một hình một bóng, vẫn ngồi đây
nghe tiếng thông reo cùng gió mây
bên nấm mồ chôn hoa và bướm
rừng già im ỉm, lá thôi bay

lili 08011
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1668 Trả lời/Cảm nhận 1 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 08:21 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.