Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Bi 悲

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 08:09 AM
Tags bi 悲

BUỒN

BI buồn từ góc đáy lòng
MUỘN buồn tựa cửa ngóng mong nhạn trời
SẦU buồn chiếc lá thu rơi
AI buồn than khóc nghẹn lời áo tang.
Kim Lang


Diễn Nho:

悲 自 發 心 根 演 態
悶 門 倚 望 天 鵝 來
愁 秋 葉 落 當 時 擺
哀 泣 塞 言 衣 制 骸

Bi tự phát tâm căn diễn thái
Muộn môn ỷ vọng thiên nga lai
Sầu thu diệp lạc đương thì bãi
Ai khấp tắc ngôn
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 107 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:36 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.