Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Đãi xuân lai 待 春 來

Kim Lang viết ngày 26-01-2017 lúc 05:35 PM

Diễn Nho:

待 春 來
黄 照 一 朝 春 滿 春
雲 朵 無 垠 昇 待 雲
當 結 花 如 春 思 得
孟 春 擧 盌 義 情 薰
*****
同 祝 春 濃 不 盡 罄
家 鄉 大 夢 滿 圓 成
花 枝 經 過 自 千 里
寄 贈 江 山 萬 意 亨


Đãi xuân lai 待 春 來
Hoàng chiếu nhất triêu xuân mãn xuân
Vân đóa vô ngần thăng đãi vân
Đương kết hoa như xuân tứ đắc
Mạnh xuân cử oản nghĩa tình huân.
********
Đồng chúc xuân nùng bất tận khánh
Gia hương đại mộng mãn viên thành
Hoa chi kinh quá tự thiên lý
Ký tặng giang sơn vạn ý hanh.
Kim Lang (diễn
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 630 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 08:26 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.