Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Tình hư ảo

Kim Lang viết ngày 21-10-2016 lúc 07:42 AM

Tình hư ảo
Ta ngồi điểm lại tình hư ảo
Có có không không chẳng nghĩa gì
Mai kia chuyển kiếp trơ thân gỗ
Dăm ba giọt lệ lúc phân kỳ...!!!
Hoàng Hôn Tím


Diễn Nho:

虛 幻 情
我 坐 又 存 虛 幻 情
有 有 無 無 不 要 明
明 天 劫 轉 木 身 體
分 歧 數 淚 滴 時 正

Hư ảo tình
Ngã tọa hựu tồn hư ảo tình
Hữu hữu vô vô bất yếu minh
Minh thiên kiếp chuyển mộc thân thể
Phân kỳ sổ lệ trích thời chinh.
Kim Lang (diễn Nho)


Groupie
Viết trong Blog's
Xem 994 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:40 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.