Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Lục bộ 六部

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 10:31 PM

Sáu bộ
(Nơi béo bổ thế lực ở triều đình xưa)

Nhất thì bộ Lại, bộ Binh
Nhì thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong
Thứ ba thì đến bộ Công
Nhược bằng bộ Lễ, lạy ông xin về.
(ca dao)


Diễn Nho:

六 部
兩 部 吏 兵 第 一 是
戶 部 與 刑 必 第 二
工 部 第 三 由 次 級
若 如 禮 部 拜 翁 歸

Lục bộ 六部
Lưỡng bộ Lại Binh đệ nhất thị
Hộ bộ dữ Hình tất đệ nhị
Công bộ đệ tam do thứ cấp
Nhược như Lễ bộ bái ông quy.
Kim Lang


Groupie
Viết trong Blog's
Xem 125 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:39 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.