Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

THÌ GIAN 時間

Kim Lang viết ngày 05-07-2017 lúc 10:58 PM

THỜI GIAN

Thời gian rồi dừng lại
Ta có thể chẳng còn
Chờ ai đón ai đưa !?!
Phiên chợ cũng đã trưa
Má hồng giờ bạc thếch
Khách tao nhã dần thưa!!!
Nhưng biết nói sao vừa
Trần ai này! Phải vậy!....
Halan


Diễn Nho:

時 間
時 間 停 必 下
在 我 不 存 可
當 待 誰 迎 接
市 番 亦 午 過
...
紅 頰 皤 今 天
疏 薄 騷 人 連
但 說 何 知 足
塵 埃 此 曰 然

THÌ GIAN 時間
Thì gian đình tất hạ
Tại ngã bất tồn khả
Đương đãi thùy nghinh tiếp
Thị phiên diệc ngọ qua.
xxx
Hồng giáp bà kim thiên
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 131 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:31 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.