Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Tòng phu 從夫

Kim Lang viết ngày 03-08-2017 lúc 10:51 PM

Theo chồng
Thuyền tình trở lái về đông
Em đi theo chồng để mẹ cho ai?
_ Mẹ già đã có em trai
Phận em là gái dám sai chữ tòng.
(Ca dao)


Diễn Nho:

從 夫
回 舵 情 艓 歸 來 東
從 夫 娘 去 母 誰 訪
弟 男 已 衛 母 親 老
女 分 吾 何 差 字 從

Tòng phu 從夫
Hồi đà tình điệp quy lai đông
Tòng phu nương khứ, mẫu thùy phỏng?
_ Đệ nam dĩ vệ mẫu thân lão
Nữ phận ngô hà sai tự tòng.
Kim Lang (diễn Nho)

艓 Điệp (thuyền nhỏ)
訪 Phỏng (thăm viếng)


Groupie
Viết trong Blog's
Xem 141 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:19 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.