Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Ngã sư 我師

Kim Lang viết ngày 17-12-2017 lúc 03:52 PM
Chỉnh sửa lại 17-12-2017 lúc 05:18 PM bởi Kim Lang

Thầy Tôi

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Phạm Hiếu (12/2017)
Kính chúc Thầy mùa Noel An Bình, Mạnh Khoẻ.

Diễn Nho:

我 師
雨 晴 年 月 恆 河 於
知 識 幾 人 師 渡 渚
笑 朵 過 江 留 永 記
情 親 囑 咐 敬 恭 師


Ngã sư
Vũ tình niên nguyệt hằng hà ư
Tri thức kỷ nhân sư độ chử
Tiếu đóa quá giang lưu vĩnh ký
Tình thân chúc phó kính cung sư.
Kim Lang (diễn Nho)

渚 Chử (bến đò)

____
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 152 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Ngã sư 我師

Kim Lang viết ngày 18-07-2017 lúc 03:58 AM

Thầy tôi
Cả năm mà chẳng thấy cười ...
Thầy tôi Sử Địa một thời Trường xưa.
Đằng sau cặp kính đen mờ,
Đôi mắt nghiêm nghị học trò nín thinh.
Chính Sử Thầy chia hai phần,
Địch ...Ta ai đúng ... sai cùng chia ra.
Với Ta ...Chính nghĩa là Ta.
Với Địch là Giặc ... phân chia rạch ròi.
Dương Xuân Triều


Diễn Nho:

我 師
年 年 不 見 笑
我 師 史 地 校
後 邊 於 眼 鏡
嚴 目 學 生 寥
史 分 割 兩 部
敵 我 正 邪 表
正 義 我 們 是
敵 是 賊 昭 昭

Ngã sư 我師
Niên niên bất kiến tiếu
Ngã sư sử địa hiệu
Hậu biên ư nhãn kính
Nghiêm mục,
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 171 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:19 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.