Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Cổ hiệu 古校

Kim Lang viết ngày 15-07-2017 lúc 02:47 AM

Trường xưa
Trường xưa giờ đã lên đồng
Thầy xưa tóc cũng theo dòng thời gian
Trông gì đẽo đá ngàn năm
Trò già còn chút hoài mong vô thường.
Tạ Trung (2016)


Diễn Nho:

古 校
古 校 野 田 現 變 瀼
從 髮 時 間 師 老 當
何 看 千 年 延 鑿 石
長 門 弟 子 念 無 常

Cổ hiệu 古校
Cổ hiệu dã điền hiện biến nhương
Tòng phát thì gian sư lão đương
Hà khán thiên niên diên “tạc thạch”
Trưởng môn đệ tử niệm vô thường.
Kim Lang (diễn Nho)
_____

Groupie
Viết trong Blog's
Xem 86 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 04:04 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.