Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Old

Bi 悲

Kim Lang viết ngày 07-08-2017 lúc 07:09 AM
Tags bi 悲

BUỒN

BI buồn từ góc đáy lòng
MUỘN buồn tựa cửa ngóng mong nhạn trời
SẦU buồn chiếc lá thu rơi
AI buồn than khóc nghẹn lời áo tang.
Kim Lang


Diễn Nho:

悲 自 發 心 根 演 態
悶 門 倚 望 天 鵝 來
愁 秋 葉 落 當 時 擺
哀 泣 塞 言 衣 制 骸

Bi tự phát tâm căn diễn thái
Muộn môn ỷ vọng thiên nga lai
Sầu thu diệp lạc đương thì bãi
Ai khấp tắc ngôn y chế hài.

擺 Bãi (lay, lắc)
骸 Hài (hình thể)
泣 Khấp (khóc có nước mắt)
.....
悲 Bi (buồn) bên dưới có chữ 心 Tâm (tấm
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 150 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 01:44 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.