Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Kính chúc 敬祝

Kim Lang viết ngày 26-12-2016 lúc 04:20 AM

Kính chúc
Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe
Để lời thơ còn ngân mãi với thời gian
Cho dù ngày tháng có qua đi
Lời thơ luôn trẻ mãi cùng năm tháng.
Nguyễn Tấn Lợi (Jul 24, 2012 3:20 PM)


Diễn Nho:

敬 祝
祝 頌 尊 師 壯 健 安
以 詩 言 語 與 時 間
時 間 即 便 去 過 了
存 永 詩 言 歲 月 還


Kính chúc 敬祝
Chúc tụng tôn sư tráng kiện an
Dĩ thi ngôn ngữ dữ thì gian
Thì gian tức tiện khứ qua liễu
Tồn vĩnh thi ngôn tuế nguyệt hoàn.
Kim Lang (diễn Nho)Groupie
Viết trong Blog's
Xem 482 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:06 PM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.