Chút lưu lại  Go Back   Chút lưu lại > Blogs

Old

Hư ...thực 虛...實

Kim Lang viết ngày 06-01-2017 lúc 04:21 PM
Chỉnh sửa lại 20-07-2017 lúc 07:41 PM bởi Kim Lang

Hư...thực
Chiều qua mưa đổ bên thềm
Ngỡ người quân tử nhớ em trở về
Cơn mưa trút hạt nặng nề
Xua tan bao nỗi bộn bề trong em
Mưa dài bóng tối nhá nhem
Dù hư, thực...miễn.... bên em có người .
Halili


Diễn Nho:

虛...實
去 夕 階 邊 雨 降 連
以 爲 君 到 懷 吾 現
雨 降 悠 悠 繁 重 滴
驅 除 繁 亂 我 中 然
黑 影 雨 延 晦 暗 徧
就 虛 實 有 君 吾 邊

Hư ...thực 虛...實
Khứ tịch giai biên vũ giáng
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 363 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline
Old

Hư ...thực 虛...實

Kim Lang viết ngày 18-05-2016 lúc 01:35 AM

Hư...thực
Chiều qua mưa đổ bên thềm
Ngỡ người quân tử nhớ em trở về
Cơn mưa trút hạt nặng nề
Xua tan bao nỗi bộn bề trong em
Mưa dài bóng tối nhá nhem
Dù hư, thực...miễn.... bên em có người
Halili

Diễn Nho:

虛...實
去 夕 階 邊 雨 降 連
以 爲 君 到 懷 吾 現
雨 降 悠 悠 繁 重 滴
驅 除 繁 亂 我 中 然
黑 影 雨 延 晦 暗 徧
就 虛 實 有 君 吾 邊

Hư ...thực 虛...實
Khứ tịch giai biên vũ
...
Groupie
Viết trong Blog's
Xem 1010 Trả lời/Cảm nhận 0 Kim Lang is offline

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 11:34 AM.
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.